UPOZORNĚNÍ: PŘEČTĚTE SI, PROSÍM, PEČLIVĚ TYTO PODMÍNKY NEŽ ZAČNETE POUŽÍVAT WEBOVOU STRÁNKU. POUŽITÍ WEBOVÉ STRÁNKY INDIKUJE, ŽE AKCEPTUJETE TYTO PODMÍNKY. JESTLIŽE TYTO PODMÍNKY ("PODMÍNKY") NEAKCEPTUJETE, WEBOVOU STRÁNKU NEPOUŽÍVEJTE.

Použití stránky

ASPEN SPORT a.s. vás opravňuje k prohlížení a kopírování materiálů z této webové stránky ("Stránka") pro vaše osobní nebo komerční použití za podmínky, že budete dodržovat veškerá autorská práva a další vlastnické instrukce obsažené v původních materiálech nebo jeho kopiích. Materiály na této Stránce jsou chráněny autorským zákonem a jakékoli neoprávněné použití materiálů obsažených na této Stránce může představovat narušení autorských práv, ochranné známky a dalších zákonů. Pokud porušíte kterékoli ustanovení těchto Podmínek, vaše oprávnění k použití této Stránky bude automaticky zrušeno a jste povinni okamžitě zničit veškeré zkopírované nebo vytištěné materiály.

Vzdání se práv uživatele

Jakýkoli materiál, informace nebo jiná komunikace přenesené nebo zaslané na tuto Stránku budou považovány za materiál, který nemá důvěrný nebo vlastnický charakter ("Komunikace"). ASPEN SPORT a.s. tím nevznikají jakékoli povinnosti ve vztahu ke Komunikacím. ASPEN SPORT a.s. a její návrháři mohou kopírovat, zveřejňovat, začleňovat a jinak používat Komunikace a veškerá data, obrázky, zvuky, text a další položky pro jakékoli komerční a nekomerční účely. Nesmíte zasílat nebo přenášet na nebo z této Stránky jakékoli nezákonné, vyhrožující, hanlivé, pomlouvačné, obscénní, pornografické nebo jiné materiály, které by narušovaly jakýkoli zákon.

Uživatelské diskusní kroužky (chat rooms)

ASPEN SPORT a.s. smí, není však povinna, monitorovat nebo kontrolovat libovolné oblasti na Stránce, do kterých uživatelé přenášejí nebo zasílají Komunikace nebo vzájemně komunikují, včetně, nikoli však výlučně, diskusních kroužků, vývěsek nebo jiného uživatelského fóra, a obsah jakékoli takové Komunikace. ASPEN SPORT a.s. však nenese jakoukoli zodpovědnost ve vztahu k obsahu libovolné takové Komunikace, ať už z důvodu narušení zákona o autorských právech, nactiutrhání, narušení soukromí, obscénnosti nebo jakkoli jinak.

Vazby na další webové stránky

Vazby na webové stránky třetích stran obsažené na této Stránce jsou poskytnuty výlučně pro vaše pohodlí. Jestliže tyto vazby použijete, opouštíte tuto Stránku. ASPEN SPORT a.s. neprověřila veškeré stránky těchto třetích stran a nekontroluje ani není zodpovědná za kteroukoli z těchto stránek včetně obsahu. ASPEN SPORT a.s. proto žádným způsobem nepropaguje nebo se nezaručuje za tyto stránky nebo jakékoli informace, software nebo jiné produkty nebo materiály zde nalezené ani za výsledky, které mohou být dosaženy při jejich použití. Jestliže se rozhodnete navštívit kteroukoli ze stránek třetích stran s vazbou na tuto Stránku, činíte tak zcela na vlastní riziko.

Odmítnutí záruk

MATERIÁLY UVEDENÉ NA TÉTO STRÁNCE JSOU POSKYTOVÁNY "TAK JAK JSOU" BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK ZA PRODEJNOST, VHODNOST K URČITÉMU ÚČELU NEBO ZA ČISTOTU Z HLEDISKA DODRŽENÍ AUTORSKÝCH ZÁKONŮ.

ASPEN SPORT a.s. dále neručí za přesnost a kompletnost materiálů na této Stránce. ASPEN SPORT a.s. může kdykoli provést změny materiálů na této Stránce nebo na produktech a cenách zde uvedených bez předchozího upozornění. Materiály na této Stránce mohou být zastaralé a ASPEN SPORT a.s. se nezavazuje aktualizovat materiály na této Stránce. Informace publikované na této Stránce se mohou týkat produktů, programů nebo služeb, které nejsou ve vaší zemi dostupné. Informace týkající se produktů, programů a služeb vám dostupných si laskavě ověřte u vašeho obchodního zástupce.

Omezení zodpovědnosti

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ASPEN SPORT A.S., JEJÍ DODAVATELÉ NEBO DALŠÍ TŘETÍ STRANY ZMÍNĚNÉ NA TÉTO STRÁNCE NEBUDOU ZODPOVÍDAT ZA JAKÉKOLI ŠKODY (VČETNĚ, NIKOLI VŠAK VÝLUČNĚ, ŠKOD ZE ZTRÁTY ZISKU, ZTRÁTY DAT NEBO PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ) VZNIKLÉ Z POUŽITÍ, NESCHOPNOSTI POUŽÍT NEBO Z VÝSLEDKŮ POUŽITÍ TÉTO STRÁNKY, LIBOVOLNÉ WEBOVÉ STRÁNKY S TOUTO STRÁNKOU SPOJENÉ VAZBOU NEBO MATERIÁLŮ NEBO INFORMACÍ OBSAŽENÝCH NA KTERÉKOLI NEBO NA VŠECH STRÁNKÁCH, AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ ZÁRUKY, SMLOUVY, NEZÁKONNÉHO ČINU NEBO JAKÉKOLI JINÉ PRÁVNÍ TEORIE A BEZ OHLEDU NA TO, ZDA BYLA POSKYTNUTA INFORMACE O MOŽNOSTI TAKOVÝCHTO ŠKOD. JESTLIŽE POUŽITÍ MATERIÁLŮ NEBO INFORMACÍ Z TÉTO STRÁNKY SI VYŽÁDÁ POTŘEBU SERVISU, OPRAVY NEBO KORIGOVÁNÍ VAŠEHO ZAŘÍZENÍ NEBO DAT, NESETE VEŠKERÉ NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ. MŮŽE SE STÁT, ŽE APLIKOVATELNÉ PRÁVO NEDOVOLUJE VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ NÁHODNÝCH NEBO NÁSLEDNÝCH ŠKOD, A V TAKOVÉM PŘÍPADĚ SE VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ NEBO VÝJIMKY NEMUSEJÍ VZTAHOVAT NA VÁS.

Všeobecně

ASPEN SPORT a.s. může kdykoli revidovat Podmínky aktualizací tohoto textu. Měli byste čas od času navštěvovat tuto stránku a ověřit si aktuální znění Podmínek, neboť jsou pro vás závazné. Určitá ustanovení těchto Podmínek mohou být nahrazena výslovně stanovenými právními poznámkami nebo podmínkami vloženými na určité stránky této webové Stránky.

Revidováno v červenci 2009